top of page

DeliJesusStory puolestaKtunnukset

Kaksoisnapsauta suurentaaksesi koko näytön kokoiseksi

Lapset tuotiin hänen luokseen, jotta hän voisi laskea kätensä heidän päälleen. Mutta nuoret ¨ torjuivat ihmiset jyrkästi. Kun Jeesus näki tämän, hän suuttui ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä! Koska Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen ihmisille. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, ei pääse siihen sisälle." Ja hän otti lapset syliinsä ja pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.Mark 10-13

bottom of page